Statické posudky a konzultace

 • rekonstrukce bytů a bytových jader
 • rekonstrukce rodinných domů
 • konzultace při koupi / prodeji nemovitosti
 • dodatečné otvory ve stěnách a stropech
 • dodatečné přitížení stěn a stropů
 • trhliny ve stěnách a stropech
 • nadměrné průhyby stropů a stěn

Termín dodání

 • STANDARD – do 15 pracovních dní
 • EXPRES – do 5 pracovních dní
 • NESPĚCHÁM – do 30 pracovních dní

Termín dodání se počítá od data provedení statické prohlídky, termín prohlídky bývá běžně do deseti pracovních dní od zaslání nabídky. Tyto termíny dodání je možné využít pouze pro konzultaci na místě a statický posudek. Pro ostatní položky je termín stanoven dle náročnosti úkolu a je součástí nabídky.

Zásady poučeného vlastníka nemovitosti

 • Vždy vyžadujte certifikát pojištění profesní odpovědnosti za škodu, na minimální doporučenou částku 2.000.000 Kč.
 • Vždy vyžadujte osvědčení o autorizaci v oboru statika a dynamika staveb. Vždy vyžadujte návštěvu statika na místě.
 • Nepřipusťte ve své nemovitosti neodborné zásahy do nosných konstrukcí.
 • Archivujte projektovou dokumentaci stavby a dokumentaci všech zásahů do ní. Zlevní to budoucí zásahy do nosných konstrukcí případně jejich kontrolu.
 • Nejlevnější statický posudek nemusí být ten nejlepší, ujasněte si co bude výstupem posudku, ověřte si ochotu autora odborné problémy vysvětlit laicky a dále spolupracovat.
 • Prověřte si reference a realizované akce.

Pro zjednodušení komunikace využijte poptávkový formulář.

Naše reference

Za dobu naší činnosti jsme provedli stovky statických posudků a konzultací, viz mapa.